Przejdź do treści

O Fundacji i kampanii

Fundacja Odpowiedzialna Polityka to apolityczna organizacja pozarządową działająca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w duchu poszanowania prawa i wartości demokratycznych. Uważamy, że wybory są jednym z najważniejszych sposobów budowania takiej wspólnoty. Obszar zainteresowań Fundacji związany jest z procesem wyborczym jako całością, w tym m.in. monitorowaniem wydatków na kampanie wyborcze oraz obserwacją dnia głosowania. 

Fundacja wyróżnia się swoją neutralnością i apolitycznością oraz obiektywizmem w działaniu - nie utożsamia się ani nie jest powiązana z żadną partią polityczną czy komitetem wyborczym. Dzięki temu może zachować niezależność i profesjonalizm na bardzo podzielonej i skonfliktowanej polskiej scenie politycznej.

O kampanii “Superbohaterowie wyborów”

Kampania “Superbohaterowie wyborów” dąży do zwiększenia wiedzy Polek i Polaków na temat różnych ról, które mogą pełnić podczas dnia głosowania. Ma na celu też zachęcenie ich do wzięcia udziału w święcie demokracji - wyborach parlamentarnych w 2023 roku - w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, mężów/osób zaufania czy obserwatorów społecznych.

Kampania jest finansowana przez German Marshall Fund of the United States (GMF). GMF to apartyjna organizacja społeczna wspierająca współpracę transatlantycką. GMF kieruje się zasadami demokracji, praw człowieka i współpracy międzynarodowej, które służyły jako podstawa pokoju i dobrobytu od zakończenia II wojny światowej.