Przejdź do treści

Poznaj wszystkie supermoce!

Kim jesteś?

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

Twoja rola

Członek komisji wyborczej

Jesteś obywatelem Polski, w dniu głosowania będziesz mieć ukończone 18 lat i mieszkasz na terenie województwa, w którym chciałbyś zasiadać w komisji.

Jako członek komisji najczęściej reprezentujesz kandydata lub partię polityczną, która zgłosiła Cię do pracy w komisji.

Nie jesteś:

 • kandydatem w wyborach ani jego krewnym,
 • osobą pełniącą inną okołowyborczą funkcję,
 • osobą pozbawioną praw publicznych lub praw wyborczych
 • osobą ubezwłasnowolnioną

UWAGA: W wyborach samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego do pracy w komisji mogą zgłaszać się także obywatele UE, którzy przebywają na stałe w Polsce.

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 

 Jesteś obywatelem Polski i w dniu głosowania będziesz mieć ukończone 18 lat.

Jako mąż zaufania reprezentujesz kandydata lub partię polityczną, która zgłosiła CIę do monitorowania wyborów..

Nie jesteś:

 • kandydatem w wyborach,
 • osobą pełniącą inną okołowyborczą funkcję,
 • osobą pozbawioną praw publicznych lub praw wyborczych
 • osobą ubezwłasnowolnioną

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Jesteś obywatelem Polski i w dniu głosowania będziesz mieć ukończone 18 lat.

W odróżnieniu od członka komisji i męża zaufania reprezentujesz organizację społeczną - jesteś więc apolityczny.

Nie jesteś:

 • kandydatem w wyborach,
 • osobą pełniącą inną okołowyborczą funkcję,
 • osobą pozbawioną praw publicznych lub praw wyborczych
 • osobą ubezwłasnowolnioną
Jakie będą Twoje główne zadania? 

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

 

Twoja rola

Członek komisji wyborczej

 Udział w szkoleniach przygotowawczych na 1-2 tygodnie przed dniem głosowania,

 • Przygotowanie lokalu wyborczego do głosowania - dzień przed głosowaniem,
 • Wydawanie wyborcom kart do głosowania,
 • Pilnowanie tajności głosowania,
 • Liczenie głosów, 
 • Transport głosów do komisji wyższego szczebla.

Dodatkowo, jeśli jesteś przewodniczącym komisji lub jego zastępcą, do Twoich obowiązków będzie należało:

 • zarządzanie pracą pozostałych członków komisji, 
 • rozwiązywanie kwestii spornych podczas dnia głosowania,
 • wpisywanie danych do protokołu głosowania,
 • kontakt z urzędem gminy i administracją wyborczą.

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 

 Obserwacja pracy komisji przez cały dzień głosowania

 • Ocena przygotowania lokalu do głosowania,
 • Obserwacja liczenia głosów - przede wszystkim przyglądanie się, czy głosy na konkretnych kandydatów są liczone prawidłowo,
 • Zdanie raportu do sztabu wyborczego i przekazanie wyników.

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

 

Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Obserwacja pracy komisji przez cały dzień głosowania 

 • Ocena przygotowania lokalu i komisji wyborczej
 • Obserwacja liczenia głosów 
 • Skrupulatne wypełnianie kwestionariuszy obserwacji i przekazywanie ich do koordynatora,
 • Przygotowanie rekomendacji na kolejne wybory na podstawie swoich obserwacji.
Do czego masz prawo?

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

 

Twoja rola

Członek komisji wyborczej

 Masz prawo brać udział w każdej czynności wykonywanej przez komisję w pełnym składzie,

 • Możesz zgłaszać swoje zastrzeżenia do protokołu.

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 Możesz zwracać uwagę przewodniczącemu odnośnie przygotowania komisji,

 • Masz prawo nagrywać pracę komisji w trakcie całego dnia, w tym liczenia,
 • Możesz wnosić uwagi do protokołu,
 • Masz prawo do udziału w przewożeniu głosów do komisji wyższego rzędu.

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

 

Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Masz prawo obserwować pracę komisji w lokalu wyborczym,

 • Masz prawo nagrywać pracę komisji w trakcie całego dnia i liczenia,
 • Masz prawo zadawać komisji pytania, jeśli podejrzewasz, że dochodzi do nieprawidłowości.

Accordion content.

Czego nie możesz robić?

Accordion content.

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

 

Twoja rola

Członek komisji wyborczej

 Nie możesz mówić wyborcom, na kogo mają oddać głos,

 • Nie możesz prowadzić agitacji wyborczej ani manifestować swoim ubiorem własnych poglądów politycznych,
 • Nie możesz wykonywać swoich obowiązków w innym lokalu wyborczym niż ten, do którego jesteś przypisany.

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 Nie możesz dotykać materiałów wyborczych (spisu wyborców, kart do głosowania itd.),

 • Nie możesz wchodzić w rolę komisji i wykonywać za nią pracy,
 • Nie możesz mówić wyborcom, na kogo mają oddać głos,
 • Nie możesz prowadzić agitacji wyborczej ani manifestować swoim ubiorem własnych poglądów politycznych.
 • Nie możesz przebywać w lokalu, w którym w danym momencie jest mąż zaufania z tego samego komitetu wyborczego.

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Nie możesz dotykać materiałów wyborczych (spisu wyborców, kart do głosowania itd.),

 • Nie możesz wchodzić w rolę komisji i wykonywać za nią pracy,
 • Nie możesz mówić wyborcom, na kogo mają oddać głos,
 • Nie możesz prowadzić agitacji wyborczej ani manifestować swoim ubiorem własnych poglądów politycznych.
 • Nie możesz przebywać w lokalu, w którym w danym momencie jest obserwator z tej samej organizacji.
Jak będzie wyglądał Twój przykładowy dzień pracy?

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

 Twoja rola

Członek komisji wyborczej

 Twój dzień rozpoczyna się ok. 6:00 rano - na godzinę przed otwarciem lokali wyborczych dla głosujących;

 • Przez następną godzinę, wspólnie z innymi członkami, przygotowujesz lokal do głosowania,
 • Po otwarciu lokalu przez cały dzień do 21:00 sprawdzasz dokumenty wyborców, wyszukujesz ich w spisie, wydajesz karty do głosowania, pilnujesz porządku w lokalu i tajności głosowania (oczywiście w trakcie dnia są przewidziane przerwy na odpoczynek i jedzenie),
 • Po zamknięciu lokalu o 21:00 następuje liczenie głosów - bierzesz w nim udział wraz z innymi członkami komisji. Liczysz podpisy w spisie, karty niewykorzystane, karty wyjęte z urny. Następnie rozdzielasz je na karty ważne, nieważne, oceniasz ważność głosu oraz na kogo został oddany. Ostatecznie liczysz głosy oddane na konkretne ugrupowanie/kandydata.
 • Po zakończeniu liczenia, kiedy nie ma już wątpliwości co do wyników, podpisujesz protokół z wynikami  głosowania. Wieszasz go potem na drzwiach lokalu wyborczego, tak aby wszyscy wyborcy mogli się z nim zapoznać.
 • Na koniec możesz zgłosić się, aby wraz z przewodniczącym przewieźć protokół i materiały wyborcze do komisji wyższego szczebla/gminy. Możesz też wrócić do domu.   

Jeżeli jesteś przewodniczącym lub jego zastępcą, dodatkowo:

 • rozdzielasz zadania pomiędzy członków komisji i planujesz ich dzień,
 • pilnujesz, aby głosowanie w lokalu przebiegało sprawnie,
 • odpowiadasz na pytania wyborców i pomagasz rozwiązywać ich problemy - czasami wymaga to kontaktu z komisarzem wyborczym lub urzędem gminy,
 • przewodniczysz liczeniu głosów i upewniasz się, że przeprowadzane jest ono zgodnie z przepisami,
 • sporządzasz protokół z wynikami głosowania i wprowadzasz go do systemu informatycznego (lub nadzorujesz jego wprowadzanie),
 • przewozisz protokół i materiały wyborcze do komisji wyższego szczebla i czekasz na informację o zatwierdzeniu protokołu.

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 Twój dzień będzie zależał od priorytetów i sposobu prowadzenia monitoringu przez komitet, który Cię delegował.

W większości przypadków spędzisz większość dnia w jednym lokalu, istnieje jednak szansa, że będziesz przemieszczał się pomiędzy różnymi komisjami.

Twój komitet wyborczy określi, na których etapach dnia głosowania (otwarcie, głosowanie i liczenie) najbardziej mu zależy i na tej podstawie będziesz mógł zaplanować swój dzień. 

 • Jeśli będziesz monitorował proces otwarcia, powinieneś pojawić się w lokalu ok. 6:00 rano, żeby zobaczyć, w jaki sposób komisja przygotowuje lokal do głosowania.
 • Podczas głosowania będziesz zwracać uwagę na to, czy komisja przestrzega procedur - czy wydaje wyborcom karty na podstawie dokumentu tożsamości i podpisu oraz czy pilnuje porządku w lokalu i tajności głosowania.
 • Jeśli zamierzasz monitorować liczenie głosów, powinieneś być w lokalu, zanim zostanie zamknięty (przed 21:00), ponieważ inaczej nie zostaniesz wpuszczony do środka.
 • Podczas liczenia możesz stać blisko komisji i monitorować jej pracę, a w razie zaobserwowania nieprawidłowości zwrócić uwagę komisji.
 • Jeśli zaobserwujesz nieprawidłowości, możesz poprosić o wpisanie Twoich uwag do protokołu. Pamiętaj jednak, że nie możesz go podpisać.
 • Po zakończeniu liczenia masz prawo towarzyszyć komisji w przekazywaniu protokołu i innych materiałów wyborczych do komisji wyższego rzędu.

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

 Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Twój dzień będzie zależał od sposobu prowadzenia obserwacji przez organizację, która Cię delegowała. Możesz albo obserwować przebieg dnia głosowania w jednej komisji, albo przemieszczać się pomiędzy lokalami wyborczymi, spędzając w każdym minimum 30 min.

 • Jeśli będziesz monitorował proces otwarcia, powinieneś pojawić się w lokalu ok. 6:00 rano, żeby zobaczyć, w jaki sposób komisja przygotowuje lokal do głosowania.
 • Podczas głosowania będziesz zwracać uwagę na to, czy komisja przestrzega procedur - czy wydaje wyborcom karty na podstawie dokumentu tożsamości i podpisu oraz czy pilnuje porządku w lokalu i tajności głosowania.
 • Jeśli zamierzasz monitorować liczenie głosów, powinieneś być w lokalu, zanim zostanie zamknięty (przed 21:00), ponieważ inaczej nie zostaniesz wpuszczony do środka.
 • Podczas liczenia możesz stać blisko komisji i monitorować jej pracę, a w razie zaobserwowania nieprawidłowości sprawdzić, na ile komisja zdaje sobie z nich sprawę, zadając wnikliwe pytania.
 • Po każdym etapie dnia głosowania oraz z każdego nowego lokalu wyborczego, który odwiedzisz, będziesz wysyłał raporty do swojego koordynatora, w których ocenisz m.in. przebieg dnia głosowania, zachowanie komisji  czy znajomość procedur wyborczych.
Co Ci przysługuje za pracę przy wyborach?

 

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

 Twoja rola

Członek komisji wyborczej

 W 2024 roku, jeśli jesteś przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, możesz liczyć na 900 zł, jako zastępcy przysługuje Ci 800 zł, a jako zwykłemu członkowi komisji - 700 zł. 

 • Masz prawo do płatnego urlopu w dniu głosowania, dniu liczenia głosów oraz dniu po zakończeniu liczenia głosów, a także do 5 dni bezpłatnego urlopu,
 • Masz  prawo do przerwy w ciągu dnia - zgodnie z ustalonym wspólnie z przewodniczącym i innymi członkami komisji grafikiem,
 • W trakcie pracy w komisji podlegasz ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 Jeżeli spędzisz w przypisanym Ci lokalu wyborczym co najmniej 5 godzin oraz będziesz obecny podczas całego procesu liczenia głosów, możesz liczyć na 40% wynagrodzenia członka komisji - w 2024 roku będzie to 280 zł,

 • Masz prawo do płatnego urlopu w dniu głosowania, dniu liczenia głosów oraz dniu po zakończeniu liczenia głosów,
 • Masz prawo do robienia przerw w ciągu dnia - zgodnie z trybem pracy, który uzgodniłeś z delegującym Cię komitetem wyborczym.

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

 Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Jako obserwatorowi społecznemu nie przysługuje Ci wynagrodzenie finansowe za pracę w dniu głosowania ani dodatkowy urlop,

 • Możesz jednak poprosić organizację, która Cię deleguje, o zaświadczenie o pełnionej funkcji, które będzie atrakcyjnym dodatkiem do Twojego CV, 
 • Twój grafik pracy jest dosyć elastyczny - pamiętaj jednak, że dłuższe przerwy warto uzgodnić z koordynatorem,
 • Jeśli jesteś obserwatorem mobilnym, masz prawo przemieszczać się między lokalami wyborczymi w trakcie dnia głosowania.

 

Kiedy i gdzie się zgłosić?

Twoja Supermoc

Supermoc UCZCIWOŚĆ

 Twoja rola

Członek komisji wyborczej

 Jeżeli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, powinieneś zgłosić się do komitetu wyborczego wybranego ugrupowania/kandydata. Listę komitetów wyborczych znajdziesz na portalu wybory.gov.pl.

Możesz również zgłosić się do urzędu gminy (z pominięciem komitetu), masz wtedy jednak mniejszą szansę powodzenia, ponieważ obywatelscy członkowie komisji powoływani są tylko wtedy, kiedy zachodzi konieczność uzupełnienia składu - gdy do pracy w komisji z ramienia komitetów zgłosiło się za mało osób.

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej na 30 dni przed dniem głosowania! O tym, czy zostałeś powołany, zostaniesz poinformowany najpóźniej na 20 dni przed dniem głosowania.

Pamiętaj - możesz zgłosić się na członka komisji tylko na terenie województwa, które zamieszkujesz!

Twoja Supermoc

Supermoc ODWAGA

Twoja rola

Mąż zaufania

 Jeżeli chcesz zostać mężem zaufania, musisz skontaktować się z wybranym zarejestrowanym komitetem wyborczym. Listę komitetów wyborczych znajdziesz na portalu wybory.gov.pl.

Mimo że komitety wyborcze tworzone są dopiero po ogłoszeniu daty wyborów, wiele partii politycznych rozpoczyna rekrutację na mężów zaufania na wiele tygodni przed wyborami.

Mężem zaufania możesz zostać nawet w dniu głosowania. Pamiętaj jednak, że warto zgłosić się wcześniej, aby zdążyć się odpowiednio przygotować i przeszkolić.

Odpowiednie wyszkolenie jest podstawą pracy męża zaufania. Już niedługo będziesz mógł przejść bezpłatny kurs - kliknij tutaj!

Twoja Supermoc

Supermoc SPOSTRZEGAWCZOŚĆ

 Twoja rola

Społeczny obserwator wyborów

 Jeżeli chcesz zostać społecznym obserwatorem wyborów, powinieneś zgłosić się do organizacji społecznej - stowarzyszenia lub fundacji, która w swoim statucie ma zapisane troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Obserwatorem społecznym możesz zostać nawet w dniu głosowania. Pamiętaj jednak, że warto zgłosić się wcześniej, aby zdążyć się odpowiednio przygotować i przeszkolić.

Niektóre z większych organizacji prowadzących rekrutację obserwatorów społecznych to:

Odpowiednie wyszkolenie jest podstawą pracy obserwatora społecznego. Już dziś przejdź bezpłatny kurs, który kończy się uzyskaniem certyfikatu - kliknij tutaj!